Om oss

Det var en sjukskrivning som slutligen fick mig att ta det stora steget att starta en enskild firma. Efter 25 år som anställd i branschen, och flera års erfarenhet som arbetsledare, bestämde jag mig för att det var dags att skapa något eget.

Den första april 2007 stod det klart. Företaget hade då bara en anställd och utgick från mina hemtrakter i Horn. Verksamheten tog fart med en gång och året därpå utsågs vi till Årets nyföretagare. I takt med att vi anställde fler fick vi möjlighet att jobba med ännu större projekt och år 2010 ombildades företaget till aktiebolag.

Gustav jobbade sin första sommar på Björklunds Fasad & Måleri redan år 2007. Året därpå anslöt han sig till företaget på heltid och är sedan fyra år tillbaka delägare i företaget samt en nyckelperson i vår verksamhet. Erfarenhet kommer man alltid längst på och många av våra anställda har lång sådan. Vi vill att alla våra kunder ska känna sig  trygga i våra händer, därför är det viktigt att alla våra medarbetare har en bred kunskap och kan utföra jobb av flera slag. Vi värderar alla kundrelationer högt och ett gott bemötande är alltid viktigt i vår bransch.

Miljöfrågor har alltid varit prioriterade i vårt arbete. Vi strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan bland annat genom att se till att våra transporter utförs så miljövänligt som möjligt samt att vårt avfall minimeras, sorteras och lämnas till en avfallsstation. Våra medarbetare är väl medvetna om vår miljöpolicy och deltar aktivt i vår strävan att hålla en hög miljöprofil. Vi tror på bra kvalitet. Både i valet av material och i utförandet kommer det i första hand. Vi lägger gärna lite extra tid för att lämna efter oss ett så fullgott resultat som möjligt. Vårt yrke kräver en stor fingertoppskänsla och ett öga för detaljer vare sig det gäller invändig renovering, upprustning av fasader eller dekorationsmålning. För att hålla en hög kvalitet är det viktigt med noggrannhet i alla olika faser av ett projekt. Kanske är det just därför vi driver ett ständigt växande företag.

VI MÅLAR STORT SOM SMÅTT.

Vi värderar alla kundrelationer högt och ett gott bemötande är alltid viktigt i vår bransch.